Om


Företaget med stort fokus i bygg branchen


Företaget startades 2014. Sedan 1998 har grundaren verkat på olika positioner i byggbranschen med såväl enfamiljs hus som flerfamiljs hus. Med stort engagemang ligger alltid kunden i fokus och du som vill samarbeta med oss kan alltid förvänta dig att få bra service och bemötande samt genomarbetade dokument.


Bringma Projektstyrning & Huskontroll AB (BPH AB) erbjuder kvalificerade tjänster och kunskap inom byggsektorn. Vi arbetar som kontrollorgan både med nyproduktion, ombyggnad och tillbyggnad och kan hjälpa dig med ditt drömprojekt i syfte att spara kostsamma åtgärder som ofta uppstår i dåligt planerade och okontrollerade projekt.


Som konsulter inom byggbranschen hjälper vi dig med projektledning, projekteringsledning, kontrollansvarig, förfrågningsunderlag, olika typer av besiktningar samt upphandling och kontroll av entreprenörer.


Våra beställare är kommunala och privata fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, byggföretag samt massor av privata hushåll.


Exempel på projekt:


Produktion:

 • 1998-2002    NNC AB, Frösunda - Produktion flerbostadshus 8 vån.
 •                        NCC AB, Saltsjöqvarn - Produktion, flerbostadshus 10 vån.
 •                        NCC AB, Kista science tower - Produktion kontorshus 14 vån.
 • 2002-2004    JM AB, Liljeholmen - Produktion, flerbostadshus ovan T-banan, bärande

   betongstomme vilande på fjäderkuddar från grund till komplett stomme.

 • 2007-2008   NCC AB, Stadshagen - Kontorshus bredvid Essingeleden. Stomkomplettering.


Besiktning och skadeutredning:

 • 2008-2012   Besiktningsverksamhet - Överlåtelsebesiktning och energideklarationer i samband

                      med försäljning av enbostadshus.

 • 2013-2014   Besiktning och skadeutredning i projekt Citybanan.


Kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen, referensuppdrag:

 • Svärdet 35, Täby                                       - Enbostadshus.
 • Orienteraren 8, Sundbyberg                  - Nybyggnad av rekreationshus.
 • Kolven 5, Täby                                          - Tillbyggnad av enbostadshus.
 • Brisingamen 11, Danderyd                    - Attefallsåtgärd.
 • Näsbypark_52:15, Täby                          - KA och hjälp med upphandling/avtalsfrågor.
 • Bolby 1:224, Ljusterö                              - Tillbyggnad av fritidshus.
 • Orren 17, Sollentuna                              - Enbostadshus.
 • Enskede Gård 1:1, Stockholm               - Kontorshus på Enskede IP.
 • Brogård 1:95, Upplandsbro                  - Enbostadshus.
 • Mörtnäs 1:68, Värmdö                           - Stort anläggningsprojekt. (Skanska)
 • Mörtsunda 1:38, Ljusterö                      - Enbostadshus.
 • Anneberg 1:51, Nynäshamn                 - Fritidshus.
 • Husby 1:33, Norrtälje                             - Enbostadshus.
 • Skalmejblåsaren 9, Stockholm             - Flerbostadshus.
 • Kyllinge 1:12, Sala                                   - KA och hjälp med förfrågningsunderlag samt upphandling.
 • Skidbaldner 3, Djursholm                     - Enbostadshus samt rivning av befintligt hus om 180 kvm.
 • Rökridån 14, Sollentuna                        - KA och hjälp med förfrågningsunderlag.
 • Tranan 57, Täby                                      - KA och hjälp med förfrågningsunderlag samt upphandling.
 • Spiken 4, Sunbyberg                              - Flerbostadshus.
 • Tranan 15, Täby                                      - Enbostadshus.
 • Hästhoven 1, Stocksund                        - Attefallshus.
 • Väduren 8, Södertälje                            - Flerbostadshus.
 • Rödluvan 16, Bromma                           - KA och hjälp med förfrågningsunderlag.
 • Näsbypark 33:13, Täby                          - Enbostadshus.
 • Utkiken 4, Danderyd                              - Enbostadshus.
 • Tjusta 2:13, Upplands bro                     - Enbostadshus.
 • Skanska nya hem AB (Flera uppdrag) - Enbostadshus, villamatta. 56 enfamiljshus.
 • Förvaltaren AB (Flera uppdrag)            - Flerbostadshus.
 • JM AB (Flera uppdrag)                            - Tillfällig etablering
 • Stockholm Stad                                       - Olika typer av KA-uppdragProjektledning:

 • 2015-01       Vi hjälpte ett företag med att organisera och genomföra flertalet                                                      takentreprenader för både flerbostadshus/kontor och enbostadshus under flera                         månader.
 • 2015-09       Vi hjälpte en bostadsrättsförening med upphandling / förfrågningsunderlag för

                               renovering av föreningens flerbostadshus.

 • 2016-2017  Projektutveckling med Projekteringsledning och projektledning gällande ett                                   flerbostadshus om 95 lägenheter. Upprättande av kalkyler m.m. för projektets                             genomförande. Vidare framtagning av programhandlingar, bygglov och                                         systemhandlingar. Projektvärde ca 400 miljoner.
 • 2018            Kvalitetssamordnare (KS) i flerbostadshus projekt. Projektvärde ca 30-50 miljoner i                       olika projekt.
 • 2019            Projekteringsledning i ett projekt med värde ca 100-150 miljoner
 • 2019            Projektledning av två stora projekt avseende takentreprenader. Varav ett är                                   beställaren Stockholm stad.

                             


Hör gärna av dig!